Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Začátkem září vyrazily kvarty naší školy doplněné studenty vyšších ročníků na geograficko-geologickou exkurzi na severozápad naší vlasti. Cílem bylo seznámit studenty s různými tvářemi tohoto regionu (Podkrušnohoří je oblastí těžby hnědého uhlí, místem koncentrace pracovních táborů v poválečném období, ale též lázeňskou lokalitou) a propojit teoretické znalosti s reálnými, konkrétními ukázkami. A také zpříjemnit začátek školního roku :-).
Více o průběhu akce se můžete dočíst v příspěvcích studentů.
 

Pohled vyššího gymnázia

Očima 4J

Ohlédnutí 4M