• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise: Mgr. Leona Stříbrná, Mgr. Karel Loula, 

Hudební výchovu absolvují na našem gymnáziu studenti od primy do sexty. Od kvint a prvních ročníků čtyřletého studia mají volbu mezi hudební a výtvarnou výchovou.

Hodiny jsou koncipovány nejen jako relaxační a odpočinkové, ale jejich hlavní náplní je vzdělat studenta v oblasti historického vývoje hudby a všeobecného kulturního rozhledu. Úkolem pedagoga je také upozornit na možné praktické směry hudby, kterými by se mohl student zabývat individuálně a napomoci tak rozvinutí a prohloubení svého talentu. Nejrůznější hudební výstupy studentů školy vyplývají z individuálních potřeb tříd.
Již řadu roků funguje na GCHD pěvecký sbor, jehož vedoucím byl v posledních několika letech profesor Karel Loula, před ním profesorky Eva Černá a Věra Karasová. Členy sboru jsou zájemci o zpěv od prim až po oktávu. Pravidlem se již stává každoroční vystoupení sboru s Českou mší vánoční.

Akademie a výstava

Finis coronat opus aneb konec dobrý, všechno dobré