• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise: Mgr. Renata Nováková, MgA. Pavel Pavlousek, Mgr. Zuzana Kocúrová

Výtvarná výchova se na nižším gymnáziu vyučuje od primy do kvarty, studenti kvint a prvních ročníků čtyřletého studia si volí výtvarnou, nebo hudební výchovu a pokračují do sexty. Dále si mohou zvolit seminář. Maturovat z předmětu mohou pouze tehdy, pokud navštěvují alespoň jeden rok seminář.
V rámci hodin volíme všechny na škole dostupné techniky (kresba, malba, grafika, práce prostorové a akčně zaměřené...) a přístupy, často v návaznosti na konkrétní kapitoly z dějin umění či konkrétní umělce. Hodiny výtvarné výchovy považujeme nejen jako relaxaci a zpestření běžné výuky, ale snažíme se žákům přiblížit svět umění a pochopit význam uměleckého díla. Výuku doplňujeme návštěvami Národní galerie a dalšími příležitostnými výstavami. Studenti se spolupodílí na výzdobě školy.

Dotace hodin:

Prima, sekunda – 2 hod. týdně
Tercie, kvarta – 1 hod. týdně

Kvinta, sexta a 1., 2. ročník – 2 hod. týdně

Oceněné návrhy PF 2023

Čtení na léto

Oceněné návrhy PF 2022

Návrh septimy J do participativního rozpočtu Prahy 5

Akademie a výstava

Výstava Františka Skály

Soutěž o nejlepší PF 2017 - vyhodnocení

Finis coronat opus aneb konec dobrý, všechno dobré