Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise: Mgr. Klára Březinová, Bc. Michaela Siegelová, Bc. Lukáš Wilhelm

Chemie, jako všeobecně vzdělávací předmět, se na naší škole vyučuje v rámci všech vzdělávacích programů. Pro osmileté studium je chemie zařazena od 3. ročníku (tercie). V maturitním ročníku všech vzdělávacích programů již chemie zařazena není, je ale nabídnuta možnost volby předmětu Seminář z chemie, jenž studentům umožní rozšířit si dosavadní znalosti a usnadní jim tak přípravu k přijímacím zkouškám na medicínské a přírodovědné obory. V kvartě jsou navíc zařazena laboratorní cvičení, která studentům pomohou získat potřebné dovednosti tohoto oboru. Ve školním vzdělávacím programu „Myslím, tedy jsem“ figuruje v sextě ještě samostatný předmět Chemicko-biologické praktikum. Jak již název napovídá, jedná se o předmět, který využívá znalosti nabyté v obou předmětech a umožní jejich aplikaci v praxi. Studenti pracují samostatně v laboratoři a vedou o své činnosti záznamy. Řadu jevů jsou tak schopni sami, díky pozorování a pokusu, odvodit. Učební osnova předmětu chemie ve školním vzdělávacím programu „Per partes ad astra“ zcela koresponduje s vyššími ročníky vzdělávacího programu „Myslím, tedy jsem“. Učivo chemie je průběžně doplňováno demonstračními pokusy. Naše škola bývá rovněž pravidelně zastoupena v soutěži Chemická olympiáda a není výjimkou, že naši studenti postupují do vyšších kol.

Zimní den s vědci

DOD v chemické laboratoři

GChD na Týdnu vědy AV

Festival vědy