• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise: Mgr. Petra Skoupilová, Mgr. Klára Březinová, Bc. Marek Procházka,  Bc. Michaela Siegelová, RNDr. Sabina Radvanová, PhD., 

Cílem týmu zajišťujícího výuku biologie je v prvé řadě budování hezkého vztahu studentů k živé i neživé přírodě, který by obohatil jejich život, ať už bude jejich pozdější profese jakákoliv. Poskytujeme jim vzdělání prakticky užitečné pro život každého člověka - ať už se jedná o fungování lidského těla nebo živé organismy, s kterými sdílíme životní prostor. Studenty s hlubším zájmem o obor připravujeme samozřejmě na přijímací zkoušky a pokračování studia na vysoké škole.

Výuka biologie probíhá pro všechny studijní obory ve všech ročnících nižšího gymnázia a v prvním až třetím ročníku vyššího gymnázia. 
Studenti se v hodinách biologie zabývají obecnou biologií, botanikou a fyziologií rostlin, zoologií, anatomií a fyziologií člověka, genetikou, ekologií a geologií. Často se účastní exkurzí do přírody nebo laboratorních cvičení např. na Přírodovědecké fakultě UK, navštěvují výstavy a ve vyšších ročnících také odborné přednášky.
Studenti, kteří mají zájem ve studiu biologie pokračovat si mohou zvolit Přírodovědný seminář (septimy, třetí ročníky) a Seminář z biologie (oktávy, čtvrté ročníky).

Naši absolventi se většinou úspěšně prosazují u přijímacích zkoušek na lékařské či veterinární fakulty, farmaceutické fakulty, přírodovědecké fakulty a přírodovědné obory dalších vysokých škol.

Naši studenti se pravidelně účastní Biologické olympiády, kde jsou každoročně úspěšní v krajském kole, někdy i v kole celostátním (Jana Malinská ve školním roce 2009/2010). Příležitostně se studenti účastní i dalších soutěží (např. Botanické soutěže) a dělají nám radost.

S dotazy ke studiu biologie na GCHD nás samozřejmě neváhejte kontaktovat.

 

Olympionici na úřadě

SOČ - vítězství v oboru fyzika

Advent je dobou klidu, pokoje, zamyšlení. Čas setkávání. Chvíle pro …

Bezobratlí mezi námi

Motýli v 1.M

Zimní den s vědci

Biologická olympiáda 2021/2022

Úspěšní řešitelé biologické olympiády 2020/2021

SOČ 2021

Úspěch v krajském kole SOČ

Divoká školní zahrada

Veronika Musílková slaví úspěch na Otevřené vědě

První pomoc

Exkurze do Českého ráje

Ptáci na obzoru

Biologická olympiáda

Zeměpis, ekologie a 6.J

GChD na Týdnu vědy AV

Exkurze primy M v Lužických horách

Velká výstava bezobratlých

Týden mozku

Krkavcovití na naší škole

Geologicko-ekologická exkurze

Začínáme od základu aneb buňka jako základ všeho živého

Fata Morgana

Mobilní planetárium