• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise: Mgr. Pavla Haschková, Mgr. Jaromír Hendrych, Mgr. Ivana Holubová, Mgr. Conor Plese, Mgr. Michal Prokopec, Mgr. Václava Růžičková, Mgr. Linda Štěchová, Mgr. Eva Petrová

Anglický jazyk se vyučuje ve všech ročnících všech studijních oborů na našem gymnáziu. V osmiletém studiu se zaměřením na živé jazyky má potom extra hodinovou dotaci a vyučuje se čtyři či pět hodin týdně.

Na vyšším gymnáziu jsou hodiny AJ rozděleny mezi českého a rodilého mluvčího. V posledních dvou ročnících si potom zájemci mohou zvolit i semináře v anglickém jazyce, např. Konverzaci či Přípravu na zkoušky FCE a CAE.

Každý rok se koná mnoho akcí spojených s angličtinou. Navštěvujeme divadelní i filmová představení, připravujeme projektové dny, účastníme se olympiád či každoročně konáme zahraniční zájezdy do Velké Británie. Od loňského roku navíc umožňujeme zájemcům konat zkoušky Cambridge (FCE, CAE i jiné) přes školu.

Používané učebnice:

  • New Headway – pro osmileté studium se zaměřením na živé jazyky
  • Maturita Solutions – pro osmileté a čtyřleté studium se zaměřením na matematiku a fyziku + další doplňkové materiály včetně časopisů Gate, Bridge aj.

Finále soutěže Spelling Bee

Lyžařský kurz s výukou AJ

Úspěch v olympiádě z AJ

GChD na Týdnu vědy AV

Vietnamští aktivisté na GCHD

Skotsko 2018

Návštěva studentů z Athén

Jazykově-sportovní kurz

Skvělý úspěch v soutěži v angličtině

Certifikát Quality Label

Naše gymnázium a Britská rada

Akademie a výstava

Best in English

Mezinárodní kuchyně se představuje

Návštěva z Holandska

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.