• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise: Mgr. Milan Klouček, Mgr. Ondřej Machů, RNDr. Alena Nosková, RNDr. Ludmila Ortinská, RNDr. Zuzana Pecinová,  PhDr. Lucie Růžičková Ph.D., Mgr. Vladimíra Semeráková, Mgr. Jiří Šperl, RNDr. Dagmar Švarcová,

Matematika na našem gymnázium je hlavním předmětem v oborech se zaměřením na matematiku a fyziku. Tomu odpovídá i dotace hodin. Pro obor matematika a fyzika je to v primě, kvintě, sextě a oktávě vždy 6 hodin týdně; v sekundě, tercii, kvartě a septimě 5 hodin. V oborech se zaměřením na živé jazyky v primě 5 hodin, sekundě, tercii, kvartě a oktávě 4 hodiny týdně, v ostatních ročnících tři hodiny týdně. V septimě si mohou studenti zvolit seminář Vyšší matematika, Deskriptivní geometrie, v oktávě Vyšší matematiku, Deskriptivní geometrii a Seminář z matematiky. Tyto semináře jsou dvouhodinové.

Naši studenti se úspěšně zúčastňují matematické olympiády, matematických soutěží: MASO, Náboj, Matematický klokan, řeší různé korespondenční semináře a připravují také soutěž Pražská střela pro žáky základních škol a nižšího stupně gymnázia a soutěž Matematický proud pro 1. stupeň ZŠ.

Malí matematici a Pythagoriáda

Krajské kolo matematické olympiády

Jarní MASO na MFF UK

Matematici, programátoři a lingvistky v závěru školního roku

Krajské kolo MO Z9

Ústřední kolo Matematické olympiády kat. A

Matematická olympiáda Z9

Jak jsme letos pekli

Náboj dvacet dva, dva

GChD na Týdnu vědy AV

Matematický proud

Victoria María Romero Najáres opět první

After - Náboj

Matematická olympiáda kategorie Z9

Jeden informatický s matfyz polevou

Zlatý oříšek 2017

Náboj Junior

Pražská střela

Dopplerův MaFin

Podzimní MaSo

Matematický proud 2017

Ocenění v Senátu ČR

MaSo

Pythagoriáda

Pangea

Victoria pro Victorii

Krajské kolo SOČ

Matematický náboj

Matematická olympiáda NG

Matematická olympiáda Z9

Přednáška o planimetrii

NÁBOJ JUNIOR

Dopplerův MaFin

Matematická soutěž MASO

Studentská Thálie

Pythagoriáda

Výsledky matematických soutěží

Vyhlášení výsledků MO

Celostátní kolo matematické soutěže PANGEA

Krajské kolo matematické olympiády Z9

Školní kolo soutěže MASO

Učí u nás matematický Ámos

Den π na GChD

Školní kolo matematické olympiády kategorie B, C

Obvodní kolo matematické olympiády Z9

Školní kolo MO kategorie A

Ocenění za mezinárodní soutěž v matematice

Náboj JUNIOR

Matematický proud

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.