Slavíme 70
 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Vyučující německého jazyka:

Mgr. Monika Růžičková, Mgr. Tatiana Feketeová, Mgr. Věra Kirschner, PaedDr.Jaroslava Tůmová, Mgr. Andrea Valášková, Torben Wangerin

Proč se učit německy?

 • Němčina je jazyk, kterým mluví v rámci EU jako svou mateřštinou nejvíce lidí.
 • Němčina je ve světovém měřítku druhým nejčastěji používaným jazykem vědy.
 • Němčina je jeden z nejdůležitějších kulturních jazyků - jazyk Goetha, Schillera, Kafky, Dürenmatta.

1. Osmileté studium - zaměření živé jazyky

 • volitelný druhý jazyk
 • vyučování během celého studia s časovou dotací 3 - 5 hodin týdně
 • německý lektor
 • v závěru studia Německý jazykový diplom DSD II (B2/C1)
 • v septimě a oktávě volitelný seminář "Německá kultura a dějiny"

2. Osmileté studium - zaměření Matematika a fyzika

 • volitelný druhý jazyk vyučován na gymnáziu šest let s časovou dotací 3 hodiny týdně
 • možnost skládat zkoušku v německém jazyce na úrovni A2 / B1 a získat německý certifikát DSD I

3. Čtyřleté studium - zaměření Matematika a fyzika

      volitelný druhý jazyk vyučován během celého studia s časovou dotací 3 hodiny týdně

Informace o zkoušce DSD

            Německý jazykový diplom DSD II

 • Jazykový diplom z německého jazyka je mezinárodně uznávaná zkouška dle Evropského referenčního rámce a je i součástí stávajících smluv zemí EU.
 • Program DSD II probíhající v mnoha zemích světa je podporovaný jak personálně, tak i finančně německou Kultusministerkonferenz a zaštítěn MŠMT ČR. Úspěšně složená zkouška na úrovni B2/C1 může nahradit profilovou maturitní zkoušku.
 • Na GChD skládají tuto zkoušku studenti jazykových tříd v oktávě. Úspěšné složení zkoušky DSD II otevírá cestu ke studiu na vysokých školách a univerzitách v německy mluvících zemích, ale také nabízí možnost lépe se prosadit na současném trhu práce.
 • Tento program je na GChD realizován od roku 2002.

            Německý jazykový diplom DSD I

 • Jazykový diplom z německého jazyka na úrovni A2/B1.
 • Tento program se týká jak tříd jazykových, tak i matematických.
 • Jazykové třídy skládají tuto zkoušku v kvintě osmiletého studia, matematické třídy v septimě, popřípadě 3. ročníku čtyřletého studia.
 • V souladu s MŠMT může být studentovi matematické třídy uznána úspěšně složená zkouška na úrovni B1 jako náhrada profilové maturitní zkoušky.
 • Tento program je na GChD od roku 2016/2017.

Jak se učíme němčinu?

Základy

Na nižším stupni objevují děti nový jazyk. Moderními, komunikativními metodami zprostředkováváme základy jazyka. Během německo-českého týdne setkání si může žák vyzkoušet v praxi, co se naučil ve škole.

Týden setkání znamená: společně bydlet, navzájem se poznávat, pracovat na projektech, společně se bavit a navazovat kontakty.

Na cestě k Německému jazykovému diplomu

Naše vyučování vede k prohloubení jazykových znalostí. Ty jim umožní účast na projektech, školních výměnách a studijních pobytech v Německu.

Německý jazyk v závěru studia

Maturita a Německý jazykový diplom(DSD II) "Kultusministerkonferenz" SRN opravňují ke studiu v Německu. 

Příprava na zkoušku DSD II vede: k vysoké schopnosti se vyjadřovat v němčině, ke kompetenci písemné komunikace, k samostatnosti, sociálnímu porozumění a mnohostrannosti.

Znáte Otfrieda Preußlera? Žáci 1.J už ano!

Velký „bronzový“ úspěch v krajském kole Olympiády v německém jazyce

Zkouška DSD II opět se stoprocentní úspěšností

Wir feierten Karneval!

Olympiáda z německého jazyka 2023 – školní kolo a obvodní kolo DDM Prahy 5

Opět v Goethe institutu

2.C zu Besuch in der Bibliothek des Goethe Instituts

Partneři - Gymnázium Christiana Dopplera PRAHA a ATW-Schule HAMBURK

Naši Němci

Návštěva Goethe-Institutu 6.6.2022

Návštěva z Hamburku

PRAHA ASTROLOGICKÁ – ASTROLOGISCHES PRAG

Reprezentace v NJ

Olympiáda z německého jazyka 2022–školní a obvodní kolo

Mezinárodní zkouška z německého jazyka – DSD II (C1/B2)

Krabice od bot:

Mezinárodní zkouška z německého jazyka - DSD II (C1/B2)

Vědci na GChD

Třída 7.J na Dni univerzit

Hodina němčiny s Jankem Rubešem

Na dvě vyučovací hodiny do Německa

Z německého šuplíku: DSD und Moin Moin Iris!

Olympiáda z německého jazyka 2021 – školní kolo

I tento rok se na našem gymnáziu debatovalo německy online!

„Mein Lieblingsort“/ „Moje oblíbené místo“

PASCH-NET: celosvětová síť škol se zájmem o německý jazyk

„Věda je zábava! Němčina též!“

Partnerství v covidovových dobách

Obvodní kolo Olympiády v němčině

DSD II- mezinárodní zkouška Německý jazykový diplom

Výměnný jazykový pobyt v Drážďanech 16.-17.12.2019

Olympiáda v německém jazyce

Jazykový pobyt v Berlíně 14. – 18. 10. 2019

USMÍŘENÍ „POD JEDNOU STŘECHOU“

Německo-český projektový týden v Libé

Úspěch v německojazyčné debatní soutěži.

Olympiáda v německém jazyce

Nová partnerská škola

Návštěva výstavy na Bavorském zastupitelství

Návštěva na velvyslanectví v Berlíně

Gymnázium Christiana Dopplera zmíněné v tisku

Německo-český projektový týden v Libé

Úspěch našich žáků na soutěži „Jugend debattiert international“

Sasko v Praze

Olympiáda z německého jazyka

Adventní čas v Drážďanech

Když se Doppler potká s Dopplerem – návštěva partnerského gymnázia ze Salzburgu

Zájezd do Berlína 2. - 6. 10. 2017

Dopis velvyslance

Naše cesta do Bavor(ska) - duben 2017

Předvánoční zájezd do Lince

Mezinárodní kuchyně se představuje

Zájezd do Berlína 10. – 15. 10. 2016

Den otevřených dveří na Velvyslanectví SRN v Praze dne 23. 6. 2016

Jarní Berlín – duben 2016

Projektový týden v Bayreuthu

Zkouška z německého jazyka DSD I

Májová Vídeň

Projektový týden v Hohenbergu

Passau a Straubing

Obvodní kolo olympiády v německém jazyce